Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Oprichtingsvergunning ontvangen voor ROC

By 22 mei 2023No Comments

Op 7 april 2022 diende Belgoprocess een aanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voor de uitbreiding van zijn inrichting met een nieuwe installatie voor de receptie en opslag van niet-geconditioneerd radioactief afval. Het nieuwe gebouw krijgt de naam ‘ROC’ (Receptie- en OpslagCentrum)  of ‘165X’ en wordt gebouwd op site 1 van Belgoprocess.

Het project heeft als voornaamste doelstelling om voldoende en aangepaste opslagcapaciteit te creëren voor niet-geconditioneerd afval dat al aanwezig is op de sites van Belgoprocess, dat nog zal worden geproduceerd door Belgoprocess of dat afkomstig is van derden. Het betreffende afval wordt opgeslagen in afwachting van verdere verwerking. Daarnaast kunnen ook meetinstallaties voor de uitvoering van radiologische karakterisering en niet-destructieve analyses in het gebouw worden ondergebracht. In dat kader is in het ontwerp ook een tijdelijke bufferopslag voor geconditioneerd afval opgenomen.

Het FANC behandelde de vergunningsaanvraag en organiseerde een openbaar onderzoek van 28 oktober 2022 tot en met 27 november 2022. Tijdens het openbaar onderzoek werden diverse bezwaren ingediend, die grondig werden geanalyseerd. Tevens werd het advies ingewonnen van diverse instanties zoals de provincie Antwerpen, de gemeenten die zich bevinden in een straal van vijf kilometer rond de site van Belgoprocess (Mol, Kasterlee, Retie, Geel en Dessel). Op grond van de verleende adviezen en de resultaten van het openbaar onderzoek heeft het FANC het project-milieueffectrapport (project-MER) goedgekeurd voor wat betreft de radiologische milieuaspecten. Er was daarbij ook afstemming met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Op 24 februari 2023 legde het FANC zijn positieve beoordeling van de aanvraag voor aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Die bracht vervolgens een gunstig advies uit en ten slotte werd de oprichtingsvergunning op 23 april 2023 verleend bij koninklijk besluit. Het KB verscheen op 16 mei 2023 in het Belgisch Staatsblad.

Meer info over de vergunningsprocedure.