Skip to main content

Wie zijn we?

De naamloze vennootschap Belgoprocess werd opgericht in 1984 en heeft haar vestiging te Dessel in België. Sinds 1986 is Belgoprocess een dochteronderneming van NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen). NIRAS is verantwoordelijk voor het beheer van het Belgische radioactieve afval.

In opdracht van NIRAS verwerkt Belgoprocess de radioactieve afvalstoffen die in België worden geproduceerd en die niet door de producenten zelf worden verwerkt. Belgoprocess slaat het verwerkt afval op, in afwachting van berging. We verwerken ook buitenlands afval in onze installaties, maar dit wordt na verwerking teruggestuurd naar het land van herkomst. Daarnaast ontmantelt Belgoprocess nucleaire installaties op de site die niet langer worden gebruikt.

Belgoprocess stelt zijn operationele expertise ter beschikking om commerciële verwerkings- en ontmantelingsdiensten aan te bieden aan nationale en internationale klanten. Deze diensten omvatten het verwerken van buitenlands afval in onze installaties, het ontmantelen van buitendienstgenomen nucleaire installaties, tot het leveren van knowhow bij het inzetten van thermische technologie. Bij dit laatste legt Belgoprocess sterk de focus op plasmatechnologie en pyrolyse van middelactieve harsen.