Skip to main content

Bedrijfsfilm

NL | FR

Deel 1

Wie is Belgoprocess

Deel 2

Radioactief afval van vandaag verwerken

Deel 3

Ontvangst van vast afval

Deel 4

Verwerking van vast afval door verbranding

Deel 5

Verwerken van harsen

Deel 6

Verwerking van vast afval door supercompacteren

Deel 7

Ontvangst van vloeibaar afval

Deel 8

Verwerking van vroeger opgeslagen middel & hoogradioactief afval

Deel 9

Verwerking van alfabesmet afval

Deel 10

Tussentijdse opslag van geconditioneerd afval

Deel 11

Definitieve ontmanteling van installaties

Deel 12

Veiligheid en preventie

Deel 13

Radioactief afval verwerken in de toekomst

Film d’entreprise

NL | FR

Partie 1

Qui est Belgoprocess

Partie 2

Traitement des déchets radioactifs d'aujourd'hui

Partie 3

Réception des déchets solides

Partie 4

Traitement des déchets solides par incinération

Partie 5

Traitement des résines

Partie 6

Traitement des déchets solides par super-compactage

Partie 7

Réception des déchets liquides

Partie 8

Traitement des déchets moyennement et hautement radioactifs

Partie 9

Traitement des déchets contaminés alpha

Partie 10

Stockage temporaire des déchets conditionnés

Partie 11

Démantèlement définitif d'installations

Partie 12

Sécurité et prévention

Partie 13

Traitement des déchets radioactifs à l'avenir