Skip to main content

Producenten

Geachte producent,
Belgoprocess biedt als nucleaire afvalverwerker verscheidene diensten en producten aan de producenten van nucleair afval.

Verpakkingen

In de acceptatiecriteria voor het niet-geconditioneerd radioactief afval (ref. NIRAS nota’s ACRIA-NGA-….) worden de verpakkingen opgelijst die toegelaten zijn voor de betreffende afvalcategorie. Elke verpakking krijgt een specifieke code (ref. NIRAS nota TNT-2) en dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
Hieronder een overzicht van de verpakkingen welke bij Belgoprocess kunnen worden aangekocht. Per verpakking werd een verpakkingsfiche opgesteld waarin o.a de karakteristieken, gebruiksaanwijzing,… staan beschreven.

Via deze link vind je de lijst met tarra-gewichten van de verschillende 1m³ containers.

Klik op de onderstaande verpakking om de fiche te downloaden.

Indien u vragen heeft m.b.t. technische specificaties van verpakkingen kan u contact opnemen met:
Eddy De Koninck (of Thomas De Bruyn)
Productiebeheer
Gravenstraat 73
2480 Dessel
+32 14 33 41 07 (of +32 14 33 41 34)
eddy.dekoninck@belgoprocess.be of thomas.debruyn@belgoprocess.be

Bij vragen m.b.t. aankoopvoorwaarden van verpakkingen kan u contact opnemen met:

Tina Caeyers
Aankoop
Gravenstraat 73
2480 Dessel
+32 14 33 44 63
tina.caeyers@belgoprocess.be