Skip to main content

Geschiedenis

De geschiedenis van Belgoprocess is nauw verbonden met die van Eurochemic, een experimentele opwerkingsfabriek die in 1957 in Dessel werd opgericht door een internationaal consortium, met als doel gebruikte kernbrandstof op te werken en wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar nieuwe opwerkingsmethoden. Toen het internationaal samenwerkingsverband werd stopgezet eind jaren ’70, besloot de Belgische Staat Eurochemic over te nemen.

Jaren ’80 –

oprichting & reorganisatie

Belgoprocess wordt opgericht in 1984 als dochteronderneming van Synatom (verantwoordelijk voor het splijtstofbeheer voor de Belgische kerncentrales) met de bedoeling de opwerkingsactiviteiten van Eurochemic verder te zetten.

In 1986 beslist de overheid tot het stopzetten van alle opwerkingsactiviteiten in België. Belgoprocess wordt overgedragen aan NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen), dat bij wet (8/8/1980) en bij KB (30/3/1981) werd opgericht als verantwoordelijke instantie voor het beheer van de radioactieve afvalstoffen die in België worden geproduceerd. Als dochteronderneming van NIRAS krijgt Belgoprocess de opdracht de verwerking en opslag van deze radioactieve afvalstoffen uit te voeren. In 1989 wordt het afvaldepartement van het SCK (Studiecentrum voor Kernenergie) overgedragen aan Belgoprocess.

Jaren ’90 –

succesvolle industriële operator

In de jaren ’90 is Belgoprocess een succesvolle uitbater van twee sites – site 1 (de vroegere Eurochemic-site) en site 2 (het vroegere afvaldepartement van het SCK) – en verantwoordelijk voor de veilige verwerking van radioactieve afvalstoffen en de ontmanteling van buitendienstgestelde nucleaire installaties.

Vandaag –

internationale toepassingen van expertise

Belgoprocess is actief om de operationele expertise internationaal aan te wenden. Dit resulteerde in de oprichting van verscheidene joint ventures en consortia en in het binnenhalen van een groeiend aantal internationale contracten, gaande van verwerking van buitenlands afval op de site, tot ontmanteling buiten de site van buitendienstgenomen nucleaire installaties, tot de implementatie van plasmatechnologie.

Belgoprocess wordt internationaal erkend voor zijn expertise. We zijn actief binnen verschillende werkgroepen van de Europese Gemeenschap, de OESO en het  IAEA, waar de toekomstige regelgeving met betrekking tot afvalverwerking wordt bepaald en waar standaarden worden ontwikkeld voor vrijgave en hergebruik van radioactief afval.

Mijlpalen

1984
Oprichting Belgoprocess
1985
Belgoprocess neemt personeel Eurochemic over PAMELA verglazingsinstallatie operationeel
1986
Overdracht Belgoprocess aandelen naar NIRAS
1987
Start ontmantelingsstudies Eurochemic
1989
Start ontmanteling van Eurochemic
Overname SCK afvaldepartement
Start verwerking laagactief afval
1990
Start ontmanteling Eurochemic
1991
Start decontaminatie PAMELA
1994
Ingebruikname supercompactor CILVA installatie
1995
Gedeeltelijke ontmanteling PAMELA
Ingebruikname oven CILVA installatie
1999
Ingebruikname pyrolyse installatie
2000
Eerste terugkeertransport verglaasd afval
2003
Atal-Belgoprocess Joint Venture Limited opgericht
Contract voor ontwerp, bouw en exploitatie voor permanent opslaggebouw voor laagradioactief afval in Hongkong
2004
Start uitbating gebouw 280X voor verwerking van historisch middelactief afval
2007
Start uitbating PAMELA gebouw voor verwerking alfabesmet afval
2009
Contract voor installatie plasma verbrandingsoven in Kozloduy kerncentrale in Bulgarije
Contract voor ontmanteling Belgonucleaire MOX fabriek
Contract voor verbrandingsinstallatie voor Zaporozhye kerncentrale in Oekraïne
2011
Contract voor verwerken van Duits radioactief afval
2012
Contract voor ontmanteling Thetis onderzoeksreactor
2014
Voltooiing ontmanteling/afbraak Eurochemic
Contract voor verwerken Nederlands radioactief afval
Voltooiing ontmanteling Belgonucleaire MOX fabriek
2015
Al het niet-radiumhoudend afval van het Solarium en de HRA-putten is verwerkt
2016
In samenwerking met Belgoprocess bouwde het Spaanse studiebureau Iberdrola een kantelbare plasmaoven voor de Kozloduy Nuclear Power Plant in Bulgarije
2017
Start van de bouw van IPM (Installatie voor de Productie van Monolieten)
2018
Laatste terugkeertransport ontvangen in geb. 136
Nieuw noodhoofdkwartier in gebruik genomen
2019
Belgoprocess ontwikkelt in samenwerking met het Nederlandse machinebouwbedrijf Montair een mobiele pyrolyse-installatie, gekend als de PRIME (Pyrolysis Resins In Mobile Electric installation)
2020
Indienstname gebouw 151E (uitbreiding capaciteit voor de opslag van laagradioactief geconditoneerd afval)