Skip to main content

Verwerken &

conditioneren van

alle types van

radioactief afval

Belgoprocess verwerkt radioactieve afvalstoffen die afkomstig zijn van kerncentrales, ziekenhuizen, laboratoria en industriële producenten. We zorgen ervoor dat deze afvalstoffen via een reeks verwerkings- en conditioneringsprocédés wordt omgezet in een stabiel eindproduct dat klaar is voor tussentijdse opslag en/of berging. Hierbij wordt de hoeveelheid radioactief afval zoveel mogelijk beperkt en worden de radioactieve afvalstoffen gestabiliseerd en ingesloten.

Om de juiste verwerkingsmethode te selecteren wordt het afval onderverdeeld in categorieën die elk een eigen manier van verwerken inhouden en waarvoor Belgoprocess telkens over specifieke installaties en technologieën beschikt.