Skip to main content

Veiligheid,

een prioriteit

De persoonlijke veiligheid van de werknemers en de noodzaak om het milieu en de omwonenden te beschermen staan centraal. Belgoprocess maakt een onderscheid tussen persoonlijke en interne veiligheid enerzijds en externe veiligheid en milieu anderzijds.

De zorg voor interne veiligheid bestaat uit het behartigen van de persoonlijke veiligheid van de werknemers en het anticiperen op elk risico. Preventie, bescherming en risicobeheersing worden daarom als essentieel ervaren om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. De externe veiligheid en het milieu worden nauw opgevolgd wanneer interne activiteiten mogelijk een externe invloed of impact kunnen hebben.

Belgoprocess werkt onafgebroken aan het sensibiliseren van veilig gedrag. Dit is noodzakelijk om een veiligheidsbewustzijn te behouden.