Skip to main content

Ontmanteling van

buitendienstgestelde

nucleaire installaties

Als nucleaire installaties niet langer gebruikt worden, moeten ze op een veilige manier gezuiverd en afgebroken worden. Belgoprocess stelt zich hierbij tot doel het overgrote deel van de ontsmette gebouwen en installaties als niet-radioactieve grondstof te recycleren tot secundaire grondstoffen en de geringe hoeveelheden radioactieve afvalstoffen te verwerken tot een zo klein mogelijk volume radioactief afval.

Alle radioactieve materialen worden verwijderd via snij- en afschraaptechnieken. Dit kan gaan tot het volledig afschrapen van betonnen muren. De gebouwen worden vervolgens met nauwkeurige metingen gecontroleerd alvorens ze worden vrijgegeven. Vervolgens worden ze afgebroken. Stalen van het afbraakmateriaal worden nogmaals gecontroleerd op radioactiviteit alvorens ze vrijgegeven worden voor hergebruik in de conventionele industrie of als conventioneel afval.

Tijdens ontmantelingswerken streeft Belgoprocess naar een maximale decontaminatie van materialen en installaties. Belgoprocess heeft daarom sterk geïnvesteerd in onderzoek naar nieuwe technieken. Zo ontwikkelde Belgoprocess een innovatieve abrasieve straalinstallaties die door inslag van scherp metaalgrit betonlagen en metalen op een droge manier ontdoen van hun radioactieve besmetting. Belangrijke ontwikkelingen werden gerealiseerd op het vlak van shavingtechnieken. Deze installaties en gereedschappen hebben ertoe bijgedragen dat Belgoprocess indrukwekkende resultaten kan voorleggen op het gebied van de herwinning van besmette materialen. Zo zijn we in staat om meer dan 95% van het verwijderde materiaal vrij te geven voor hergebruik in de conventionele industrie. We spreken niet meer van radioactief afval, maar van nog niet vrijgegeven materiaal. Hier scoren we op het vlak van duurzaamheid.

Praktische ervaring

Door het ontmantelen van de experimentele opwerkingsfabriek Eurochemic, heeft Belgoprocess een unieke kennis en industriële ervaring opgedaan inzake industriële ontmanteling en decontaminatie van nucleaire installaties. Eurochemic was de eerste civiele installatie in Europa die gebruikte splijtstof recycleerde in Europa en is nu de eerste opwerkingsfabriek in de wereld die werd ontmanteld. Daarnaast ontmantelt Belgoprocess ook de eigen oude installaties voor de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen.

Naast het ontmantelen van installaties op de site, is Belgoprocess ook een belangrijke speler in de ontmanteling van verschillende installaties buiten de site, zoals Belgonucleaire, de vroegere MOX fabriek in Dessel en Thetis, de onderzoeksreactor van de Universiteit Gent.