Skip to main content

Belgisch

nucleair landschap

Nucleair onderzoek

& onderwijs

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)

Instelling van Openbaar Nut en één van de grootste, niet-academische onderzoekscentra in België dat bestaat uit drie wetenschappelijke instituten: wetenschappen nucleair materiaal, geavanceerde nucleaire systemen, en milieu/gezondheid en veiligheid, training en educatie.

Universiteiten

Universiteiten voeren onderzoek uit en bieden onderwijs aan dat grote delen van het volledige wetenschappelijke spectrum beslaat. Hierbij worden verschillende nucleaire opleidingen aangeboden.

JRC Geel (Joint Research Centre in Geel)

Een van de zes instituten van het Joint Research Centre van de Europese Commissie dat zich richt op de ontwikkeling, productie en distributie van referentiematerialen, de ontwikkeling en validatie van methoden voor voedselanalyse, bioanalyse, isotopische metingen, neutronenphysica en radionuclide metrologie.

Belgian Nuclear higher Education Network (BNEN)

Een master-na-master opleiding in kernenergie van 1 jaar. BNEN bestaat uit een consortium van zes Belgische universiteiten en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN). Het hoofddoel van het BNEN programma is om jonge ingenieurs op te leiden in kernenergie en de toepassingen van kernenergie en om een hoog niveau van nucleaire competenties te ontwikkelen en behouden in België en in het buitenland.

Productie radio-isotopen

Institut National des Radioéléments (IRE)

Instelling van Openbaar Nut dat op wereldvlak een belangrijke producent is van radio-isotopen voor medisch gebruik, zowel voor diagnose als voor therapie. Het is ook een van de pioniers voor het ontwerp, de bouw en het beheer van systemen om de omgevingsradioactiviteit te bewaken.

Consulting/dienstverlening

TractebelEngie

een wereldwijd engineering adviesbureau van de Groep Engie-groep met meer dan 100 jaar ervaring op het vlak van energie en infrastructuur. De diensten die Tractebel Engie aanbiedt, omvatten de hele levenscyclus van deze projecten, van haalbaarheidsstudies tot ontmanteling.

Tecnubel

Gespecialiseerd in het aanbieden van diensten aan de nucleaire industrie, voornamelijk in industriële en sanitaire reiniging.

Productie kernenergie

Kerncentrales

Electrabel: Het bedrijf maakt deel uit van de Engie-groep en is actief in de productie en het verkopen van elektriciteit en gas en in het aanbieden van diensten in de energie sector aan particulieren en bedrijven. Eletrabel exploiteert zeven kernreactoren, 4 in Doel en 3 in Tihange, goed voor 6,000 MW.

Beheer bestraalde splijtstof

Synatom: Een dochter van Electrabel, verantwoordelijk voor het beheer van de volledige splijtstofcyclus van de Belgische kerncentrales. Het beheert sinds 2003 ook de provisies die worden aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in de centrales.

Transport

Transnubel

Nucleair transport.

Transrad

Transport en expeditie van radioactief materiaal voor de nucleaire en aanverwante industrie door middel van alle transportmodi (weg, lucht, spoor en zee).

Afvalverwerking & opslag,

ontmanteling

Belgoprocess

Verwerking van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van buiten gebruik gestelde nucleaire installaties.

Wettelijk kader

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

De belangrijkste regulerende overheidsinstantie verantwoordelijk voor de veiligheid van nucleaire installaties, en voor het ontwikkelen en naleven van reglementering met betrekking tot straling en nucleaire veiligheid en beveiliging.

BelV

Filiaal van het FANC, die het FANC ondersteunt, voornamelijk met betrekking tot fysische controle.

Associatie Vinçotte Nucleair (AVN)

Biedt technische ondersteuningsdiensten aan, en bevordert de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren van nucleaire, industriële en radiologische risico’s. Promoot de verspreiding van een veiligheidscultuur door het ontwikkelen van knowhow door middel van opleidingen, informatie sessies, publicaties, seminaries en beurzen.

Controlatom

Instelling van klasse I, die als taak heeft om de maximale bescherming te verzekeren voor de werknemers in het nucleair milieu, de bevolking en het leefmilieu ten opzichte van de medische, industriële en natuurlijke bronnen van ioniserende stralingen.

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS)

Overheidsinstelling verantwoordelijk voor het veilig beheer van radioactief afval en verrijkte splijtstoffen.

Professionele instellingen,

verenigingen, organisaties

Essenscia

Belgische werkgeversorganisatie die de belangen van o.a. de chemische industrie in België behartigt.

Belgisch Nucleair Forum

Vzw dat in het kader van het globale energiedebat informatie verschaft over de vreedzame toepassingen van nucleaire technologie en wetenschap. Het verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die zich in België inzetten voor de vreedzame toepassingen van kernenergie.

Belgian Nuclear Society

Vzw, lid van de European Nuclear Society en geassocieerd lid van de American Nuclear Society, die streeft naar de promotie van wetenschap en techniek met betrekking tot de vreedzame toepassingen van kernenergie.