Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Belgoprocess gecertificeerd

By 7 juni 2024No Comments

De voorbije twee weken werd een hercertificatie-audit uitgevoerd door drie auditoren van Vinçotte, waarbij alle processen van Belgoprocess onder de loep werden genomen.
De auditoren bevestigen dat Belgoprocess voldoet aan de vereisten van ISO9001, 14001 en 45001.
Dit zijn standaarden die beschrijven aan welke vereisten respectievelijk een kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsysteem moeten voldoen.
Hiermee is Belgoprocess sinds 1995 ononderbroken gecertificeerd.