Skip to main content

Belgoprocess

is een essentiële

schakel in de

nucleaire industrie

Belgoprocess vormt een essentiële schakel binnen de veelheid van nucleaire toepassingen in onze huidige maatschappij (energievoorziening, medische toepassingen, onderzoek, industrie, …).

In het kader van zijn maatschappelijke dienstverlening wil Belgoprocess zijn activiteiten concentreren op drie domeinen:

  • Industriële activiteiten binnen het beheer van radioactieve afvalstoffen (behandeling, conditionering, tussentijdse opslag in afwachting van de berging van radioactieve afvalstoffen);
  • Ontmanteling van stilgelegde nucleaire installaties, sanering van gecontamineerde gebouwen en terreinen, decontaminatie van materialen en structuren;
  • Het behoud en de ontwikkeling van nieuwe kennis en kunde. Uitvoeren van nationale en internationale commerciële diensten en projecten.

Hierdoor werkt Belgoprocess mee aan de ontplooiing van de maatschappelijke dienstbaarheid en draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

Onze missie is om deze activiteiten uit te voeren op een zorgzame en professionele wijze, met de grootste aandacht voor onze klanten en medewerkers, de veiligheid en het milieu en de socio-economische ontwikkeling van de streek, tot toonaangevend voorbeeld in Europa.

Samenvattend: Belgoprocess draagt bij tot het aanvaardbaar houden van de nucleaire uitrustingen vandaag en in de toekomst.