Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Belgoprocess neemt actief deel aan het internationaal ontmantelingsprogramma van de OECD/NEA/CPD

In 1985 werd het “Co-operative Programme for the Exchange of Scientific and Technical information concerning Nuclear Installation Decommissioning Projects, afgekort CPD, door de OECD/NEA opgericht.

Intussen zijn 75 ontmantelingsprojecten van 28 organisaties uit 18 landen, met inbegrip van de EC, opgenomen in het CPD-programma.

Belgoprocess neemt sedert de start van het CPD deel aan dit internationaal uitwisselingsprogramma en deelt haar ontmantelingservaringen met de andere ontmantelingsexperten voor de ontmantelingsprojecten “Eurochemic” alsook de nieuwe uitdaging waarbij hoogactieve tanks van gebouw 105x/122X afstandsbediend ontmanteld zullen worden. 

In mei ’23 werden de ontmantelingsexperten uitgenodigd voor deelname aan de 73ste Technical Advisory Group (TAG-) meeting in Sellafield.

Tijdens de vijfdaagse bijeenkomst werden de internationale ontmantelingsprojecten besproken, nieuwe ontmantelingstechnieken voorgesteld en werden ter plaatse technische bezoeken gebracht aan installaties in ontmanteling.