Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van de Neteleiding

By 4 juli 2023No Comments

De Neteleiding is de ondergrondse afvoerleiding die gezuiverd bedrijfsafvalwater (van onder meer de verwerkingsinstallatie CILVA van Belgoprocess en de onderzoeksreactor BR2 van SCK CEN) afvoert naar de Molse Nete. De leiding loopt van site 2 van Belgoprocess in Mol naar het lozingspunt in de Molse Nete ter hoogte van Mol-Ezaart. De totale lengte van de leiding bedraagt 10 km. De leiding loopt voor een groot deel doorheen bos- en landbouwgebied. De leiding is een asbestcementleiding en wordt op het bestaande tracé vervangen door een kunststofleiding (HDPE). Het vervangen van de Neteleiding zal in 5 fases uitgevoerd worden (tussen 2024-2028 telkens tijdens de zomermaanden juni en juli).

Om de werken te kunnen uitvoeren heeft Belgoprocess op 2 juni 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundig- en milieuluik) ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen tot vervanging van de ondergrondse afvoerleiding. Deze aanvraag werd op 28 juni 2023 door de provincie volledig en ontvankelijk verklaard. Het dossier wordt behandeld volgens de gewone vergunningsprocedure.

In het kader van deze vergunningsprocedure loopt in de gemeente Mol een openbaar onderzoek van 4 juli 2023 tot en met 2 augustus 2023. De aanvraag kan binnen deze periode worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente Mol.

In het kader van deze vergunningsprocedure loopt eveneens in de gemeente Geel een openbaar onderzoek van 6 juli 2023 tot en met 4 augustus 2023. De aanvraag kan binnen deze periode worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be) of op de dienst omgeving van de gemeente Geel.

De uitspraak van de deputatie wordt verwacht binnen een termijn van 120 dagen na de datum van de volledig- en ontvankelijkverklaring. De uiterste beslissingsdatum is 26 oktober 2023.