Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Update: Openbaar onderzoek voor een nieuw toegangsgebouw ten noorden van site 1

By 9 mei 2023mei 11th, 2023No Comments

Ten noorden van site 1 van Belgoprocess staat de realisatie van een nieuw toegangsgebouw gepland.
Het nieuwe toegangsgebouw heeft als functie om bezoekers aan de site van Belgoprocess, komende van het communicatiecentrum Tabloo te controleren alvorens ze de site kunnen betreden.

Hiertoe heeft Belgoprocess op 4 april 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundig- en milieuluik) ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen tot uitbreiding van de exploitatievergunning voor site 1 in Dessel, voor de bouw en exploitatie van een nieuw toegangsgebouw. De aanvraag werd op 4 mei door de provincie volledig en ontvankelijk verklaard. Het dossier wordt behandeld volgens de gewone procedure.

In het kader van deze vergunningsprocedure loopt in de gemeente Dessel een openbaar onderzoek van 9/05/2023 tot en met 7/06/2023.

De aanvraag kan binnen deze periode worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken) of op de dienst omgeving van de gemeente Dessel.

In het kader van deze vergunningsprocedure loopt eveneens in de gemeente Mol een openbaar onderzoek van 10/05/2023 tot en met 8/06/2023.

De aanvraag kan binnen deze periode worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente Mol.

De uitspraak van de deputatie wordt verwacht binnen een termijn van 120 dagen na de datum van de volledig- en ontvankelijkverklaring (uiterste datum van beslissing is 01/09/2023).