Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Update openbaar onderzoek omgevingsaanvraag voor een nieuw opslaggebouw

By 8 juli 2021No Comments

Op site 1 van Belgoprocess wordt de bouw van een nieuw opslaggebouw 167X gepland voor de opslag van potentieel ASR-geaffecteerd geconditioneerd afval. Vorig jaar werd reeds een omgevingsvergunning (OMGP-2019-0641 van 25 juni 2020) en een nucleaire vergunning (Nr. FANC A-0053666 van 8 oktober 2020) bekomen voor de bouw en exploitatie van dit opslaggebouw. Het ontwerp van het gebouw werd aangepast.
Op 28 mei 2021 heeft Belgoprocess voor het aangepast gebouw een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag (stedenbouwkundig- en milieuluik) ingediend bij de provincie Antwerpen. De aanvraag betreft de wijzigingen aan de bouw en exploitatie van het gelvatengebouw 167X volgens een hernieuwd ontwerp. Deze aanvraag werd op 25 juni 2021 door de provincie Antwerpen volledig en ontvankelijk verklaard.
Aan de gemeente Dessel werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren. Dit openbaar onderzoek loopt van 05/07/2021 tot en met 03/08/2021.
Gezien bij de aanvraag een milieueffectrapport (MER) is toegevoegd, is in het kader van dit openbaar onderzoek ook een informatievergadering vereist. De gemeenten Dessel en Mol organiseerden samen op 7/7/2021 om 19u00 een digitale informatievergadering over deze aanvraag. Deze informatievergadering kan u terug bekijken door het downloaden van de opname via volgende link.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (3/8/2021) worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be) of op de dienst omgeving van de gemeente Dessel.
De gevraagde wijziging heeft geen impact op de nucleaire exploitatievergunning van het opslaggebouw, verkregen van het FANC, op 8 oktober 2020. De voorwaarden in deze bestaande vergunning van gebouw 167X dienen niet aangepast te worden. Een aanpassing van het veiligheidsrapport van 167X wordt wel uitgevoerd, waarbij een aantal voorwaarden worden toegevoegd en de voorwaarden in de vergunning voor 167X van 8 oktober 2020 zijn van toepassing op 167X en de uitbreiding ervan.