Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Ontsmetten loden afschermblokken

By 7 juli 2021No Comments

Belgoprocess voert regelmatig licht besmette metalen af naar een smeltoven in Duitsland om de metalen te decontamineren en vrij te geven. Smelten van metalen is een techniek die wordt gebruikt om radioactieve besmetting van metalen te scheiden. Einde 2020 meldde de firma Siempelkamp, de exploitant van de smeltoven in Duitsland, dat een hogere activiteit werd vastgesteld na het smelten dan deze die werd aangemeld. Dit werd recent door bijkomende  laboanalyses bevestigd.
Intern onderzoek bij Belgoprocess heeft aangetoond dat het toepassen van niet-correcte parameters bij de karakterisatie van dit lot afwijkende radioactiviteitswaarden heeft opgeleverd. De procedures worden bijgestuurd opdat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.
Bij dit verwerkingsproces werden geen uitbatingsvoorwaarden overschreden en er werden geen operationele problemen vastgesteld tijdens het smelten van het lood. De exploitant van de smeltoven heeft dit voorval gemeld aan de Duitse autoriteiten. Analoog heeft Belgoprocess het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de erkende instelling (Bel V) eveneens  op de hoogte gebracht van dit incident. De gebeurtenis werd gerangschikt op niveau 1 van de INES-schaal, wat betekent dat het om een anomalie gaat.
Het incident heeft geen effect op de gezondheid van de werknemers, noch bij Belgoprocess, noch bij Siempelkamp  en heeft geen impact op het milieu en omwonenden.