Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Openbaar onderzoek gebouw 165X (“ROC”) in Dessel

By 2 november 2022No Comments

De NV Belgoprocess heeft op 7 april 2022 bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een aanvraag ingediend  op basis van artikel 12 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna het “algemeen reglement” genoemd, voor de uitbreiding van de Belgoprocess site 1 inrichting met een nieuwe installatie voor de receptie en opslag van niet-geconditioneerd radioactief afval (gebouw 165X ook wel ROC genoemd), hierna “het project”. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gravenstraat 73, 2480 Dessel.

Het project heeft als eerste doelstelling om voldoende en aangepaste opslagcapaciteit te creëren voor niet-geconditioneerd afval dat reeds aanwezig is op de sites van Belgoprocess of dat nog geproduceerd zal worden door Belgoprocess of dat afkomstig is van derden. Het betreffende afval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van verdere verwerking. Bijkomend vult het project een tweede doelstelling in, namelijk de mogelijkheid om de meetinstallaties voor radiologische karakterisering onder te brengen voor het uitvoeren van niet-destructieve analyses. In dit kader is in het ontwerp tevens een tijdelijke bufferopslag voorzien voor geconditioneerd afval.

Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 6.3.3 van het algemeen reglement wordt als onderdeel van de behandeling van deze vergunningsaanvraag door NV Belgoprocess van 28 oktober 2022 tot en met 27 november 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Het dossier kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken op:

  • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. Een afspraak kan hiervoor gemaakt worden via het telefoonnummer +32 (0)2 289 21 11 of via email gericht aan openbaaronderzoek_165X_BP@fanc.fgov.be.
  • De gemeente Dessel gelegen te Hannekestraat 1, 2480 Dessel. Een afspraak kan hiervoor gemaakt worden via het telefoonnummer +32 (0)14 38 99 20 of 0800 12480.

Het dossier kan ook ingekeken worden via onderstaande verwijzingen.

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt kunnen standpunten, opmerkingen en bezwaren meegedeeld worden:

  • Op schriftelijke wijze gericht aan “Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Markiesstraat 1, 1000 Brussel” onder vermelding van “Openbaar Onderzoek BP-165X”, of
  • Per email gericht aan openbaaronderzoek_165X_BP@fanc.fgov.be onder vermelding van “Openbaar Onderzoek BP-165X”.

Aanvullende informatie kan verkregen worden bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle via het telefoonnummer +32 (0)2 289 21 11 of via email gericht aan openbaaronderzoek_165X_BP@fanc.fgov.be

NV Belgoprocess heeft tevens een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid voor een omgevingsvergunning voor het project en waarop het openbaar onderzoek eveneens betrekking heeft. Standpunten, opmerkingen en bezwaren meegedeeld tijdens het openbaar onderzoek aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of aan de Vlaamse Overheid zullen onderling worden uitgewisseld en beide instanties zullen een gezamenlijk besluit nemen over de af- of goedkeuring van het milieubeoordelingsrapport voor het project. Aanvullende informatie over de aanvraag van de omgevingsvergunning is beschikbaar op: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be.

De rapporten en overige documenten zijn te vinden op de website van het FANC.