Skip to main content

Belgoprocess vervult zijn maatschappelijke opdracht o.a. door op industriële schaal oplossingen aan te reiken voor de verwerking en opslag van radioactief afval. Dit in voorbereiding van berging van radioactief afval. Belgoprocess dankt minister Tinne Van der Straeten voor haar interesse en haar bezoek aan de installaties van Belgoprocess te Dessel.