Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

IAEA publiceert ARTEMIS-rapport

Een expertengroep, bestaande uit acht experts uit o.a. België, Frankrijk, Hongarije, Italië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, bundelden hun kennis en ervaring m.b.t. het ontmantelen van nucleaire installaties in het rapport ARTEMIS voor het IAEA (het internationaal atoomagentschap).

Belgoprocess werd gevraagd om een expert te zenden en vertegenwoordigde België binnen de expertengroep bij het IAEA.

Het ARTEMIS-rapport omvat een evaluatie en goede praktijk voor het beheer van radioactief afval en kernbrandstof en de ontmanteling en sanering van nucleaire installaties en spitst zich toe op de JAEA-installaties in Japan.
Het rapport is raadpleegbaar via volgende link.