Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Haalbaarheidsstudie voor de verwerking van Belgisch radioactief afval in een plasma installatie.

In 2018-2020 heeft Belgoprocess een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de verwerking van Belgisch radioactief afval in een plasma installatie. Deze studie werd uitgevoerd met de steun van het Energietransitiefonds van de FOD Economie.

Lees hier het artikel en executive summary van de studie.

De resultaten van deze studie worden meer in detail besproken in de executive summary.