Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Hercertificatie audit IMS behaald

By 5 november 2021No Comments

Belgoprocess behaalde de hercertificatie van zijn integraal managementsysteem (IMS).
Tijdens een twee weken durende audit werden alle processen door twee onafhankelijke auditoren onder de loep genomen.
De auditoren bevestigen dat het IMS voldoet aan de vereisten van ISO 9001, 14001 en 45001.
Dit zijn standaarden die beschrijven aan welke vereisten respectievelijk een kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsysteem moeten voldoen.