Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Uitzending RTBF La Une: Radioactief afval, het eeuwige probleem

By 11 december 2020december 17th, 2020No Comments

Op woensdag 9 december zond RTBF La Une een reportage uit met als titel: “Déchets nucléaires, l’éternel problème” (Nucleair afval, het eeuwige probleem). Naast het Radiumstort (D1-stort) in Olen en de studies van Sciensano (schildklierkanker en leukemie), kwam ook de Molse Nete in beeld. Er werd onder meer vermeld dat de oevers van de Molse Nete radioactief besmet zijn en Belgoprocess vandaag nog doorgaat met lozen. 

Deze uitzending verdient enige duiding. 

Belgoprocess exploiteert de lozingsleiding sinds 1989. Alle lozingen voldoen en hebben altijd voldaan aan de van toepassing zijnde wetgeving en vergunningen.

De lozingen vanaf de jaren 90 bedragen slechts een fractie van de lozingen uit de jaren 70. 

Wat de huidige vloeibare lozingen van Belgoprocess betreft, ligt de maximale radiologische impact 1000 keer lager dan de wettelijk toegelaten maximale blootstelling van de bevolking (zijnde 1 mSv/jaar). 

Als we kijken naar de Molse Nete, dan klopt het dat op de oevers historische vervuiling terug te vinden is. Deze dateert van lozingen van de periode 1956 (opstart van het SCK) tot midden de jaren ’70 (einde uitbating Eurochemic). Het FANC bevestigt dat de historische vervuiling geen invloed heeft op de gezondheid van omwonenden of het milieu en steunt hiervoor op conservatieve rekenmodellen. Het FANC ziet ook geen aanleiding om de oevers te saneren. 

In de uitzending werd ook verwezen naar vermeende schildklierkankers en het voorkomen van leukemie in de regio. Wat specifiek schildklierkanker betreft, is het duidelijk dat de activiteiten op Belgoprocess geen aanleiding kunnen geven tot deze ziekte door de afwezigheid van radioactief Jood op Belgoprocess.

De beschrijvende studie over acute leukemie (Childhood leukaemia near nuclear sites in Belgium van Sciensano) is waardevol en toont geen oorzaak-gevolgrelatie aan met de huidige activiteiten van Belgoprocess of de historische activiteiten van de vroegere opwerkingsfabriek Eurochemic.

De studie geeft onder meer aan dat er dicht bij de site van Mol-Dessel meer gevallen van acute leukemie bij kinderen zijn dan gemiddeld. Die conclusie is echter gebaseerd op een heel klein aantal gevallen, wat een grote invloed heeft op de berekeningen. Om die reden moet dit met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Bijkomende en gedetailleerde studies, evenals opvolging over een langere periode kunnen hierover uitsluitsel geven.

De studie is beschrijvend van aard. Dit betekent dat het opzet van een dergelijke studie toelaat om te kijken of er binnen een bepaalde regio een grotere incidentie van bepaalde aandoeningen is, maar niet om de oorzaak ervan aan te wijzen, noch om conclusies op individueel niveau te trekken.

Het FANC heeft naar aanleiding van de uitzending van RTBF La Une extra informatie op de homepage van de FANC-website geplaatst.

Mocht u naar aanleiding van de uitzending op RTBF La Une nog met vragen zitten, dan kan u deze stellen via info@belgoprocess.be.