Skip to main content

Persbericht

Brandweeroefening bij Belgoprocess

Vanavond vindt er een brandweeroefening plaats op de terreinen en in een installatie van het nucleaire bedrijf Belgoprocess te Dessel.

Aan deze brandweeroefening neemt het voltallige Molse brandweerkorps deel, bijgestaan door de interne brandweerploeg van het bedrijf.

Het scenario speelt zich af in en rond het opslaggebouw voor geconditioneerd radioactief afval (gebouw 155X) waar een brand gesimuleerd wordt.

Brandweermannen met persluchtuitrusting en voorzien van speciale nucleaire beschermingspakken zullen eerst de brand in het gebouw lokaliseren, blussen en eventuele slachtoffers evacueren.

Speciale aandacht zal gaan naar de ontsmetting van radioactief besmette slachtoffers en hulpverleners.

Een bijkomende opdracht voor het Molse brandweerkorps zal erin bestaan om een watergordijn aan te leggen om eventuele radioactieve rook neer te slaan. Hiervoor is massaal aanvoer van bluswater nodig.

Een belangrijk onderdeel van de oefening is de onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling via het pas in gebruik genomen Astrid communicatiesysteem.

Een debriefing is aansluitend voorzien in de brandweerkazerne van Mol (vrijdag 19 juni om 21u30). Digitale beelden van de oefening kunnen dan opgevraagd worden (contactpersoon hiervoor is dhr. Walter Bartholomeus).

Bart Thieren

public relations officer