Skip to main content

Persbericht

Besmettingsincident tijdens IAEA inspectie

Tijdens een jaarlijkse inspectie door het IAEA/Euratom van het kerntechnisch materiaal (KTM) heeft er zich op dinsdagnamiddag 4 oktober een besmetting voorgedaan tijdens de manipulatie van een potje met plutonium. Drie personen, waaronder de beide inspecteurs van het IAEA en Euratom en een werknemer van Belgoprocess, raakten besmet en dienden gedecontamineerd te worden. Ze werden allen geëvacueerd naar het SCK voor verdere ontsmetting en controle. Drie overige begeleiders bevonden zich op dat ogenblik in een aangrenzend lokaal en liepen geen besmetting op.

Er is geen radioactiviteit vrijgekomen buiten het gebouw en er is geen impact op het milieu of op risico’s voor de omwonenden.

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de erkende instelling (BelV) werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van het incident.

Bart Thieren

Woordvoerder Belgoprocess