Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Openbaar onderzoek voor nieuw opslaggebouw

By 24 januari 2020november 12th, 2020No Comments

In de omringende gemeenten is een openbaar onderzoek lopende voor een nieuw op te richten gebouw (geb. 167X) voor de opslag van ASR-geaffecteerd geconditioneerd afval op site 1 van Belgoprocess.

Op 29 oktober 2019 heeft Belgoprocess een vergunningsaanvraag ingediend bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tot uitbreiding van de exploitatievergunning voor site 1 in Dessel, voor een nieuw op te richten installatie (gebouw 167X) voor de opslag van ASR-geaffecteerd geconditioneerd afval. De aanvraag werd door het FANC volledig verklaard.
Het dossier, samen met de veiligheidsevaluatie van het FANC en zijn technisch filiaal Bel V, werd voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van het FANC. De Wetenschappelijke Raad heeft midden december 2019 een gunstig voorlopig voorafgaand advies uitgebracht betreffende het dossier.

Het FANC maakte midden januari de aanvraag over aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van vijf kilometer rond Belgoprocess. Het betreft de gemeenten Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren m.b.t. de federale vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectenrapport (MER). Dat openbaar onderzoek wordt in alle betrokken gemeenten georganiseerd gedurende een periode van 30 kalenderdagen. In het kader van dit openbaar onderzoek kunnen burgers hun opmerkingen schriftelijk indienen bij de betrokken gemeenten.

Voor hetzelfde project werd ook een omgevingsvergunningsaanvraag (stedenbouwkundig- en milieuluik) en project-MER ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. In het kader van beide vergunningsprocedures (Federale exploitatievergunning en Vlaamse omgevingsvergunning) loopt in de gemeenten Dessel en Mol een openbaar onderzoek van 24/01/2020 tot en met 22/02/2020. Een informatievergadering in het kader van dit openbaar onderzoek vindt plaats op 13/02/2020 om 19 uur in de raadzaal van het administratief centrum De Plaetse in de gemeente Dessel.