Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Openbaar onderzoek voor horizontale boringen Belgoprocess

By 3 augustus 2020november 12th, 2020No Comments

Belgoprocess plant de realisatie van een leiding voor (niet-radioactief) bedrijfsafvalwater en een glasvezelkabel tussen site 1 (Dessel) en site 2 (Mol).

Voor de uitvoering van deze werken loopt een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen. Het openbaar onderzoek heeft betrekking op een aanvraag voor het stedenbouwkundige luik van de omgevingsvergunning die Belgoprocess heeft ingediend bij de provincie Antwerpen voor het uitvoeren van de horizontaal gestuurde boring van site 1 naar site 2 van Belgoprocess. Via deze boring worden de vermelde leiding en kabel geplaatst.

De aanvraag voor het stedenbouwkundige luik kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (25/08/2020), worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Dessel, evenals bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening te Mol, na afspraak, op volgend adres: Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Op 03-08-2020 is Fluvius gestart met het maken van horizontaal gestuurde boringen onder het kanaal ten behoeve van de hoogspanningskabels die zij op ditzelfde traject wenst aan te leggen. Ter voorbereiding worden enkele mantelbuizen (wachtbuizen) mee voorzien voor de betreffende leiding en kabel van Belgoprocess. Wanneer het openbaar onderzoek voor deze leiding en kabel is afgelopen en de omgevingsvergunning bekomen is, zal van deze mantelbuizen gebruik gemaakt worden om de betreffende leiding en kabel aan te sluiten en in dienst te nemen.