Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Openbaar onderzoek voor een nieuwe hoogspanningscabine op site 2

By 26 augustus 2022No Comments

Op site 2 van Belgoprocess staat de realisatie van een nieuwe HS-cabine gepland.

Hiertoe heeft Belgoprocess op 16 augustus 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundig- en milieuluik) ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen tot uitbreiding van de exploitatievergunning voor site 2 in Mol, voor de bouw en exploitatie van een nieuwe HS-cabine. De aanvraag werd op 17 augustus door de provincie volledig en ontvankelijk verklaard. Het dossier wordt behandeld volgens de gewone procedure.

In het kader van deze vergunningsprocedure loopt in de gemeente Mol een openbaar onderzoek van 23/08/2022 tot en met 21/09/2022.

De uitspraak van de deputatie wordt verwacht binnen een termijn van 120 dagen na de datum van de volledig- en ontvankelijkverklaring (uiterste datum van beslissing is 15/12/2022).

Meer info.