Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Omgevingsvergunning voor voorbereidende infrastructuurwerken diverse projecten is bekomen

By 18 maart 2024No Comments

Belgoprocess heeft een omgevingsvergunning bekomen voor voorbereidende infrastructuurwerken voor diverse geplande projecten (uitbreiding 136F, brandveiligheid geb. 127, nieuwe waterbehandeling
geb. 128).
Onder meer volgende stedenbouwkundige handelingen zijn hierin vervat:
– de ontbossing met een oppervlakte van 11.423,50 m²
– de oprichting en wijziging van afsluitingen
– de aanleg en wijziging van nutsleidingen
– de aanleg van verhardingen
– de wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een antiramgracht

In het kader van deze vergunningsprocedure liep in de gemeente Dessel een openbaar onderzoek van 28/11/2023 tem 27/12/2023, waarbij geen bezwaarschriften werden ingediend.
Op 29 februari 2024 werd de vergunning verleend.