Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Omgevingsvergunning voor het vervangen van de Neteleiding is verleend

By 29 april 2024No Comments

De omgevingsvergunning voor het vervangen van de Neteleiding is verleend bij besluit van de minister van 16 april. Het ontvankelijk beroep werd ongegrond verklaard en de vergunning wordt verleend onder de gekende voorwaarden.

De Neteleiding is de ondergrondse afvoerleiding die gezuiverd bedrijfsafvalwater (van onder meer de verwerkingsinstallatie CILVA van Belgoprocess en de onderzoeksreactor BR2 van SCK CEN) afvoert naar de Molse Nete. De leiding loopt van site 2 van Belgoprocess in Mol naar het lozingspunt in de Molse Nete ter hoogte van Mol-Ezaart. De totale lengte van de leiding bedraagt 10 km. De leiding loopt voor een groot deel doorheen bos- en landbouwgebied. De leiding is een asbestcementleiding en wordt op het bestaande tracé vervangen door een kunststofleiding (HDPE). Het vervangen van de Neteleiding zal in 4 fases uitgevoerd worden (tussen 2025-2028 telkens tijdens de zomermaanden juni en juli).

Om de werken te kunnen uitvoeren heeft Belgoprocess op 2 juni 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundig- en milieuluik) ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen tot vervanging van de ondergrondse afvoerleiding. Deze aanvraag werd op 28 juni 2023 door de provincie volledig en ontvankelijk verklaard.
In het kader van deze vergunningsprocedure liepen in de gemeente Mol en Geel een openbaar onderzoek. Op 19 oktober 2023 werd de vergunning verleend. Tegen dit besluit werd beroep ingediend op 30 november 2023. Het beroep is volledig en ontvankelijk verklaard op 18 december 2023. Het ontvankelijke beroep werd ongegrond verklaard en de vergunning voor het vervangen van de Neteleiding is verleend bij ministerieel besluit van 16 april 2024.

Belgoprocess organiseert zich om in het vierde kwartaal van 2024 de voorbereidende werken te starten. Dit omvat het rooien van bomen op de eerste twee tracés van de werken, opdat het vervangen van de Neteleiding midden 2025 kan worden aangevat.