Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Omgevingsvergunning voor het vervangen van de Neteleiding is bekomen

By 3 november 2023No Comments

De Neteleiding is de ondergrondse afvoerleiding die gezuiverd bedrijfsafvalwater (van onder meer de verwerkingsinstallatie CILVA van Belgoprocess en de onderzoeksreactor BR2 van SCK CEN) afvoert naar de Molse Nete. De leiding loopt van site 2 van Belgoprocess in Mol naar het lozingspunt in de Molse Nete ter hoogte van Mol-Ezaart. De totale lengte van de leiding bedraagt 10 km. De leiding loopt voor een groot deel doorheen bos- en landbouwgebied. De leiding is een asbestcementleiding en wordt op het bestaande tracé vervangen door een kunststofleiding (HDPE). Het vervangen van de Neteleiding zal in 5 fases uitgevoerd worden (tussen 2024-2028 telkens tijdens de zomermaanden juni en juli).

Om de werken te kunnen uitvoeren heeft Belgoprocess op 2 juni 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundig- en milieuluik) ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen tot vervanging van de ondergrondse afvoerleiding. Deze aanvraag werd op 28 juni 2023 door de provincie volledig en ontvankelijk verklaard.
In het kader van deze vergunningsprocedure liepen in de gemeente Mol en Geel een openbaar onderzoek. Op 19 oktober 2023 werd de vergunning verleend.
Belgoprocess organiseert zich om in het eerste kwartaal van 2024 de voorbereidende werken te starten.