Skip to main content
 

Noodplan actief!

Noodplan actief. Dit is geen oefening.

Noodplan actief.

Dit is geen oefening.

Het intern noodplan van Belgoprocess werd opgestart en het noodhoofdkwartier van Belgoprocess coördineert de acties om alle beschikbare middelen maximaal in te zetten om de noodsituatie te beheersen. Het doel is bescherming van het personeel en de bevolking.

Waarom werd

het noodplan geactiveerd?

Momenteel is er onvoldoende concrete informatie beschikbaar om meer duiding te kunnen geven. Raadpleeg regelmatig deze webpagina voor een update van berichtgeving.

Activering noodplan

om snel te reageren.

Bij de activering van het noodplan worden tal van actoren gemobiliseerd om een mogelijke noodsituatie snel onder controle te krijgen. Hoe sneller het noodplan in werking treedt, hoe sneller de normale situatie terug wordt bereikt.

Wat is het noodhoofdkwartier

van Belgoprocess?

Het noodhoofdkwartier van Belgoprocess zijn de lokalen op de site van Belgoprocess die uitgerust zijn met de nodige middelen en documentatie voor crisismanagement in noodsituaties.

Wat is het

intern noodplan

van Belgoprocess ?

Het intern noodplan van Belgoprocess (of kortweg: noodplan) is het plan waarin vast ligt hoe Belgoprocess als organisatie zich voorbereidt op noodsituaties en hoe noodsituaties worden aangepakt om terug naar een normale situatie te komen.
Het noodplan legt de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor noodsituaties vast. Het plan beschrijft wie welke taken en bevoegdheden heeft bij noodsituaties en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van noodsituaties worden op voorhand noodbestrijdingsplannen opgesteld. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten noodsituaties.