Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Bewaking en beveiliging van de sites

By 1 juni 2024No Comments

ln een krantenartikel (GVA) staat vermeld dat de bewaking van de nucleaire sites, waaronder de sites van Belgoprocess, onvoldoende beveiligd zouden zijn door een onderbemanning van de politiediensten DAB (Directie van de beveiliging).
De DAB voert beveiligingsopdrachten uit, waaronder op de sites van Belgoprocess.  DAB patrouilleert op en rond de sites en zijn bijgevolg snel inzetbaar voor responsopdrachten.
Beveiliging van de sites door DAB is één aspect. Daarnaast heeft Belgoprocess sterk geïnvesteerd in infrastructuur, technische systemen en mensen om de actieve en passieve beveiliging van de sites op een hoog niveau te brengen.