Skip to main content

Persbericht

Wim Van Laer nieuwe algemeen directeur Belgoprocess

Geachte,

De Raad van Bestuur stelde Wim Van Laer aan als algemeen directeur van Belgoprocess. De Raad is ervan overtuigd dat dit een logische stap is om de continuïteit en de veiligheid in de beleidsvoering te garanderen.

Wim Van Laer is burgerlijk ingenieur en jurist en nam bij Belgoprocess de functies op van veiligheidsingenieur en uitbatingsdirecteur.

Wim Van Laer heeft als eerste opdracht van de raad van bestuur meegekregen om het takenpakket van Belgoprocess (verwerking en conditionering van radioactieve afvalstoffen, tussentijdse opslag en sanering van buiten dienst gestelde installaties) veilig uit te voeren met respect voor mens en milieu en in het bijzonder aandacht te besteden aan de versnelde sanering van de historische afvalloten op de sites en dit in nauwe samenwerking met het personeel van Belgoprocess en NIRAS. Daarnaast dient hij het bedrijf verder te professionaliseren tot een toonaangevend bedrijf in de sector.

Met vriendelijke groeten

Bart Thieren

Woordvoerder