Skip to main content

Persbericht

Voorbereiding negende transport gecompacteerd afval vanuit Frankrijk naar België

Overeenkomstig de contractuele verbintenissen tussen de betrokken partijen en in overeenstemming met de verleende vergunningen, zijn de voorbereidingen aan de gang voor het negende transport vanuit Frankrijk naar België van gecompacteerd radioactief afval, afkomstig van de opwerking in Frankrijk van Belgische gebruikte splijtstof. Deze terugkeer past in het kader van de opwerkingscontracten die de producent (Synatom of het SCK●CEN) en Areva (La Hague, Frankrijk), conform de opeenvolgende richtlijnen van de Belgische overheid, afgesloten hebben.

Het betreft het negende en laatste transport met gecompacteerd afval dat terugkeert sinds 2010. Het transport zal bestaan uit twee transportverpakkingen die elk geladen zijn met 24 containers gecompacteerd afval. In totaal zullen 48 containers, waarvan 47 van Synatom en 1 van het SCK●CEN, naar België terugkomen en worden opgeslagen in een specifiek opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel.

De betrokken partijen stellen alles in het werk om de terugkeeroperaties in optimale veiligheidsomstandigheden uit te voeren, zoals dat het geval was met de veertien reeds uitgevoerde transporten van verglaasd hoogradioactief afval en de acht reeds uitgevoerde transporten van gecompacteerd middelactief afval.

Op Belgisch grondgebied volgt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) het veilige verloop van deze transporten van nabij op.