Skip to main content

Persbericht

Voorbereiding derde transport gecompacteerd radioactief afval

Overeenkomstig de contractuele verbintenissen tussen de betrokken partijen en in overeenstemming met de verleende vergunningen, zijn de voorbereidingen aan de gang voor het derde transport vanuit Frankrijk naar België van gecompacteerd radioactief afval, afkomstig van de opwerking in Frankrijk van Belgische gebruikte splijtstof. Deze terugkeer past in het kader van de opwerkingscontracten die Synatom en AREVA (La Hague, Frankrijk), conform de opeenvolgende richtlijnen van de Belgische overheid, afgesloten hebben.

Volgens de huidige planning zal het gecompacteerde afval terugkeren in de periode 2010 tot 2013. In totaal zullen negen transporten nodig zijn om dit afval te repatriëren. Elk transport zal bestaan uit twee transportverpakkingen die elk geladen zijn met 24 containers gecompacteerd afval. Net zoals bij de vorige transporten zullen 48 containers naar België terugkomen en worden opgeslagen in een specifiek opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel.

De betrokken partijen stellen alles in het werk om de terugkeeroperaties in optimale veiligheidsomstandigheden uit te voeren, zoals dat het geval was met de veertien reeds uitgevoerde transporten van verglaasd hoogradioactief afval en de twee reeds uitgevoerde transporten van gecompacteerd middelactief afval.

Op Belgisch grondgebied volgt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) het veilige verloop van deze transporten van nabij op.