Skip to main content

Persbericht

Update: Besmettingsincident tijdens IAEA inspectie

Bij een jaarlijkse inspectie door het IAEA/Euratom van het kerntechnisch materiaal (KTM) heeft er zich op dinsdagnamiddag 4 oktober een besmetting voorgedaan tijdens de manipulatie van een potje met een kleine hoeveelheid radioactief materiaal. Drie personen, waaronder de beide inspecteurs van het IAEA en Euratom en een werknemer van Belgoprocess, raakten besmet en dienden gedecontamineerd te worden. Ze werden allen geëvacueerd naar het SCK voor verdere ontsmetting en controle. Drie overige begeleiders bevonden zich op dat ogenblik in een aangrenzend lokaal en liepen geen besmetting op.

Uit de meetresultaten en de medische onderzoeken, uitgevoerd door het SCK (Studiecentrum voor kernenergie), kan geconcludeerd worden dat de betrokken werknemers geen medische gevolgen zullen ondervinden als gevolg van het incident. De betrokkenen worden de volgende dagen verder opgevolgd.

Er is geen radioactiviteit vrijgekomen buiten het gebouw en er is geen impact op het milieu of op risico’s voor de omwonenden.

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de erkende instelling (BelV) werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van het incident.

Het incident wordt geplaatst op niveau twee (2) van de Internationale Gebeurtenissenschaal (INES).

Bart Thieren

Woordvoerder Belgoprocess