Skip to main content

Persbericht

Universiteit Gent kiest Belgoprocess voor de ontmanteling van de kernreactor Thetis

De brandstof van de kernreactor van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen (INW) van de UGent werd reeds in 2010 ontladen en verwerkt door Belgoprocess. In januari 2013 gaat de tweede en laatste fase van de werken van start. Daarbij wordt de reactor volledig ontmanteld en tevens worden de licht radioactief besmette instrumenten afgevoerd. Belgoprocess is door de Universiteit Gent aangesteld als hoofdaannemer voor deze werken. Eind 2013 zullen er geen radioactieve stoffen of materialen meer aanwezig zijn in de gebouwen waar eens de reactor stond.

Historiek

Op de terreinen van de UGent in de Proeftuinstraat werd einde jaren zestig een nucleaire onderzoeksreactor gebouwd, die de naam Thetis kreeg. Decennia lang werd deze reactor ingezet voor onderzoekswerk. Eind 2003 werd de onderzoeksreactor Thetis stilgelegd.

Ontladen en ontmantelen van de reactor

Na enkele jaren afkoeling werd in 2010 de kernbrandstof ontladen, afgevoerd en verwerkt door Belgoprocess. Deze operatie is vlot verlopen. Wat achterbleef is de geactiveerde structuur in de reactorkuip en de infrastructuur voor o.m. koeling en ventilatie, waarvan mogelijk delen licht radioactief besmet zijn. Dit materiaal zal nu ook gedemonteerd en afgevoerd worden, na een zeer grondige controle op radioactiviteit. Daarna wordt het hele gebouw gescand op mogelijke, nog resterende radioactieve contaminatie. De voorbereidende studiewerken gingen in september van start, de ontmanteling zelf start in januari 2013 en zal ongeveer een jaar duren.

Ontmanteling besteld

De werken voor de ontmanteling van de reactor werden toegewezen na een openbare aanbesteding aan de combinatie Belgoprocess/Mourik. Doorslaggevende argumenten hiervoor waren de beste garanties op het vlak van veiligheid tegen een competitieve prijs. Belgoprocess N.V., nucleair exploitant in Dessel/Mol en radioactief afvalverwerker, is aangesteld als hoofdaannemer en de firma Mourik brengt de nodige kennis op het vlak van asbestverwerking in het project. De activiteiten van Belgoprocess omvatten vandaag het verwerken, het conditioneren, de opslag van radioactieve afvalstoffen en de ontmanteling en decontaminatie van buiten dienst gestelde nucleaire installaties (zoals het voormalige opwerkingsgebouw Eurochemic in Dessel). Met dit contract verbreedt Belgoprocess zijn industriële dienstverlening met de ontmanteling van nucleaire reactoren.