Skip to main content

Persbericht

Uitnodiging persbriefing

Uitnodiging persbriefing: 29 oktober 2015; 15u te Isotopolis, Gravenstraat 73, 2480 Dessel

Vandaag is een noodplanOEFENING gestart op het domein van het SCK•CEN en site 1 van BELGOPROCESS te Dessel.

Omstreeks 10:15u werd het interne noodplan van het SCK•CEN en even later dat van Belgoprocess geactiveerd. Er werd een incident gesimuleerd waarbij radioactieve besmetting vrijkwam buiten een gebouw. Het “Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering” (CGCCR), onder leiding van de Minister van Binnenlandse Zaken, werd ingelicht. Onmiddellijk werden de hulpdiensten (medisch interventieteam en de brandweer) opgeroepen.

BELGOPROCESS en het SCK•CEN voorzien een persbriefing om 15:00u in Isotopolis, Gravenstraat 73, 2480 Dessel waar we meer informatie over de oefening aan de pers zullen verstrekken. Foto- en videomateriaal wordt ter beschikking gesteld.

Deze noodplanoefening heeft als doel de paraatheid van het personeel, de communicatiemiddelen en procedures te testen en waar nodig bij te sturen.

Meer over Belgoprocess

Belgoprocess is een Belgisch bedrijf dat instaat voor de verwerking, de conditionering en de tussentijdse opslag van radioactieve afvalstoffen. Daarnaast focust Belgoprocess op de ontmanteling en de sanering van stilgelegde nucleaire installaties en de decontaminatie van materialen. Belgoprocess voert deze activiteiten uit op de site van de voormalige opwerkingsfabriek Eurochemic in Dessel (site 1) en in Mol (site 2). Voor meer informatie: www.belgoprocess.be

Meer over het SCK

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Als Stichting van Openbaar Nut ontvangt het SCK•CEN een dotatie van de federale regering die het centrum toelaat 40% van de werkingskosten te dekken. De overige 60% zijn eigen inkomsten. Meer dan 700 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van kernenergie. Het SCK•CEN ontwikkelt duurzame technologieën voor maatschappelijk waardevolle doeleinden. Drie onderzoeksthema’s krijgen doorheen alle activiteiten extra aandacht: veiligheid van nucleaire installaties, doordacht beheer van radioactief afval en de bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling. Het SCK•CEN deelt zijn wereldwijd erkende knowhow door middel van talrijke opleidingen, waardoor het een kweekvijver blijft voor hoogopgeleide experts in het nucleaire domein. Meer info: www.sckcen.be