Skip to main content

Persbericht

Succesvolle sanering van Eurochemic

Belgoprocess is vandaag gestart met de afbraak van het derde en laatste deel van Eurochemic. Deze historische, experimentele opwerkingsfabriek werd een halve eeuw geleden opgericht door 13 Europese lidstaten met als doel het recycleren van splijtstoffen uit gebruikte kernbrandstof.

Aan de afbraak van dit gebouw ging een belangrijke fase vooraf waarbij de volledige installaties en de bouwkundige structuren werden ontmanteld en gedecontamineerd.

Dit project kadert volledig in de saneringsopdracht die aan NIRAS werd toegewezen door de Belgische Staat, met name de sanering van de nucleaire passiva, een taak van openbaar nut. De uitvoering van dit project wordt gerealiseerd door Belgoprocess.

Belgoprocess heeft met dit project een belangrijke expertise opgebouwd en aangetoond inzake ontmanteling en decontaminatie van stilgelegde nucleaire installaties.

Deze sanering is succesvol: 95% van deze nucleaire opwerkingsfabriek wordt na decontaminatie en controles volledig gerecycleerd.

Een persdossier vindt u op: www.belgoprocess.be/pers Meer achtergrondinformatie vindt u op: www.eurochemic.be www.belgoprocess.be www.niras.be