Skip to main content

Persbericht

 Succesvolle afronding veiligheidsprogramma

Eind 2010 organiseerde het FANC en Bel V, ondersteund door externe experten, op vraag van Belgoprocess een uitgebreide veiligheidsaudit.

Het hoofddoel van deze audit was om duidelijk de verwachtingen van de bevoegde veiligheidsoverheid, voor het verbeteren van de veiligheidsprocessen en de veiligheidscultuur bij Belgoprocess, te definiëren. Of met andere woorden: het detecteren van domeinen die voor verbetering vatbaar zijn.

Stapsgewijze en grondige aanpak

De veiligheidsautoriteiten onderzochten hoe Belgoprocess is georganiseerd en hoe efficiënt de organisatie werkt. Domeinen die een fundamentele bijdrage leveren voor de veiligheid en de uitbating, werden prioritair behandeld. Volgende domeinen kwamen aan bod: management en organisatie van de veiligheid, beheer van de radioactieve lozingen, beheer van en controle op het ontvangen afval, dynamisch risicobeheersingssysteem, brandpreventie en –bestrijding, beheer van abnormale gebeurtenissen en incidenten, veiligheidscultuur. Kortom, het volledige veiligheidsgebeuren werd onder de loep genomen.

Verbeterpunten

De resultaten toonden aan dat een aantal goede praktijken bestaan die als voorbeeld kunnen dienen voor andere uitbaters in de nucleaire sector. Daarnaast werden een aantal domeinen geïdentificeerd die voor verbetering vatbaar zijn.

Strategisch veiligheidsprogramma

Belgoprocess stelde een omvangrijk actieplan op, het strategisch veiligheidsprogramma, waarin alle verbeterpunten werden opgenomen. In totaal definieerde Belgoprocess 35 projecten die een volledig antwoord gaven op de opmerkingen die door de auditoren werden gemaakt. Dit veiligheidsprogramma werd de voorbije jaren uitgevoerd en de tussentijdse vorderingen werden periodiek en nauwgezet opgevolgd door de veiligheidsautoriteiten.

Conclusie

Vandaag, 13 mei, is Belgoprocess dan ook trots te mogen aankondigen, samen met de veiligheidsautoriteiten, dat het veiligheidsprogramma succesvol is afgerond en is geborgen in de dagelijkse operationele werking van Belgoprocess.