Skip to main content

Persbericht

SCK*CEN en Belgoprocess slaan de handen in elkaar

Het Studiecentrum voor Kernenergie, SCK•CEN, en Belgoprocess ondertekenen op 22 december 2009 een strategische samenwerkingsovereenkomst. Dit akkoord vormt de start van een systematische samenwerking in diverse domeinen en meer specifiek op het vlak van de ontwikkeling van nucleaire technologieën. De bundeling van krachten en expertises zal resulteren in een versteviging van de nationale en internationale positionering van het SCK•CEN en Belgoprocess.

Meer concreet wordt een samenwerking nagestreefd in volgende domeinen:

  • het identificeren en uitvoeren van prospecties;
  • het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het definiëren en uitvoeren van projecten;
  • de uitwisseling van specifieke kennis en technieken;
  • het verrichten van testen en routineonderzoeken;
  • de opleiding en training van personeel.

In 2010 zullen het SCK•CEN en Belgoprocess alvast samenwerken rond drie specifieke thema’s: de karakterisering en immobilisatie van radioactieve afvalstoffen, het opzetten van een gemeenschappelijke overlegstructuur rond de nucleaire passiva en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie omtrent plasmatechnologie.