Skip to main content

Persbericht

FANC-rapport veiligheidsaudit Belgoprocess

FLITS-INSPECTIE IN DE MEDIA (22/02/2012)

Het FANC voerde een FLITS-inspectie uit op 16 januari. FLITS staat voor Fast Limited Inspection with Thematic Scope. Het volledige inspectieverslag is terug te vinden op de website van het FANC sinds 16 februari.

Op 22 februari werd dit inspectieverslag opgepikt door de media. In TERZAKE  kwam de veiligheidstoestand te Belgoprocess uitgebreid aan bod. Dhr. Kris Van Dijck, fractieleider van de N-VA in het Vlaams Parlement en burgemeester van Dessel, verwoorde de situatie gebald als volgt: (het fragment werd uitgezonden op 22 februari op CANVAS en start op 15’58’’). De link naar de uitzending vindt u hier.

Het globaal antwoord van Belgoprocess is het Strategisch Veiligheidsprogramma dat werd opgesteld en uitrolt. Belgoprocess zal tegemoet komen aan de opmerkingen opdat de internationale standaarden als nucleaire exploitant gerealiseerd kunnen worden. Het FANC en Bel V zorgen voor de follow-up en controleren of de verbeterpunten worden uitgevoerd.

INSPECTIE FANC EN BEL V (BERICHT VAN 17/01/2012)

In opvolging van het actieplan rond de veiligheidsaudit van 2010, voerden het FANC en Bel V gisteren een grootschalige inspectie uit bij Belgoprocess.
De eerste resultaten waren positief. Het volledige rapport zal binnen enkele weken beschikbaar zijn.

VEILIGHEIDSAUDIT UITGEVOERD BIJ BELGOPROCESS (UPDATE 01/12/2010)

Het FANC publiceerde op haar website volgend artikel m.b.t. de veiligheidsaudit die het FANC en Bel V uitvoerden op vraag van Belgoprocess:

Van 18 tot en met 22 oktober 2010 ging een veiligheidsaudit door bij Belgoprocess te Dessel. De audit werd georganiseerd door FANC en Bel V, ondersteund door een aantal externe experten.
De scope van het onderzoek was gericht op de processen i.v.m. het beheer van de veiligheid op de twee sites van Belgoprocess. Eerder publiceerde het FANC de context, doelstellingen en organisatie van deze audit. Ook de domeinen die door de auditoren onder de loep werden genomen, zijn op de FANC website gemeld. Binnen elk van deze domeinen werden verschillende onderwerpen onderzocht.

Onderstaande domeinen kwamen tijdens deze audit aan bod:

  • Management en organisatie van de veiligheid
  • Beheer van de radioactieve lozingen (vloeibaar en gasvormig)
  • Beheer van en controle op het ontvangen afval
  • Dynamisch risicobeheersingssysteem
  • Brandpreventie en – bestrijding
  • Beheer van abnormale gebeurtenissen en incidenten
  • Veiligheidscultuur

Auditrapport

De veiligheidsaudit is nu afgerond en het rapport is integraal te consulteren op de website van het FANC (evenals via de link onderaan deze pagina). De resultaten tonen aan dat, hoewel er zeker ook belangrijke positieve punten bestaan, er een aantal onderwerpen zijn die voor verbetering vatbaar zijn en waarvoor nog bijkomende inspanningen nodig zijn. Uitgangspunt hierbij was dat Belgoprocess moet kunnen voldoen aan de internationale standaarden.

Werkwijze

De gebruikte werkwijze bestond er in dat elk onderwerp telkens door twee auditoren, waaronder 1 externe, onderzocht werd. Er werd geverifieerd of de nodige processen en procedures bestaan, beschreven en geïmplementeerd zijn, en toegepast worden.  Dit onderzoek gebeurde aan de hand van interviews met de directie en personeelsleden van Belgoprocess, studie van de beschikbare documentatie en vooral de observaties van de activiteiten op het terrein tijdens rondgangen in de installaties.

De deskundigen van het auditteam werken volgens een auditmethodologie die is afgeleid van internationale auditpraktijken. De referenties waren o.m. de nationale en internationale reglementeringen en IAEA standaarden.

Verbeterpunten

Belgoprocess zal nu een actieplan opstellen op basis van de conclusies van het auditteam waarin alle verbeterpunten worden opgenomen. Hiermee zal Belgoprocess tegemoet moeten komen aan de opmerkingen die door de auditoren zijn gemaakt opdat zij de internationale standaarden als nucleaire exploitant kunnen realiseren. Het FANC en Bel V zorgen voor de follow-up en controleren of de verbeterpunten worden uitgevoerd.

De finale resultaten van de veiligheidsaudit zijn in een uitgebreid verslag beschreven. Dit verslag werd gepubliceerd op de website van het FANC op 1 december 2010.