Skip to main content

Persbericht

Belgoprocess zoekt 20 nieuwe medewerkers

Door strategisch te kiezen voor een versnelde verwerking van historische afvalloten, de verdere uitvoering van saneringsopdrachten op de beide sites van Belgoprocess, een verbreding van de basisactiviteiten en diensten, en het actueel houden van het veiligheidsprogramma, breidt Belgoprocess zijn personeelsbestand verder uit.

De jobs zijn voornamelijk operationeel en technisch gericht (onderhoud en uitbating installaties) maar ook veiligheidsmedewerkers en een laborant worden straks onze nieuwe collega’s.

De functieprofielen vindt u op www.belgoprocess.be.

De vacatures verschijnen vervolgens in De Zondag op 16 maart.

Belgoprocess biedt oplossingen aan de maatschappij aan voor een veilig afvalbeheer van radioactieve stoffen, de ontmanteling van stilgelegde nucleaire installaties en de decontaminatie van materialen. Onze activiteiten hebben daarbij zowel een lokale als globale dimensie. Belgoprocess werkt mee aan de socio-economische ontwikkeling van de regio en is uitgegroeid binnen de sector tot een internationaal gerespecteerde professionele partner.