Skip to main content

Persbericht

Belgoprocess start nieuwe UF6-installatie op

Belgoprocess nam met succes een nieuwe installatie in dienst. Het betreft een installatie die lege UF6-cilinders reinigt, voorziet van nieuwe appendages en een herkeuring mogelijk maakt. De installatie omvat eveneens een reconversie-installatie die UF6-residu uit de spoelvloeistof recupereert en chemisch omzet naar een vast product (natriumdiuranaat) dat gerecycleerd wordt en vervolgens terug als basisproduct voor de aanmaak van kernbrandstof kan worden gebruikt.
UF6-cilinders worden in de nucleaire sector gebruikt om het uraniumhexafluoride op een veilige en gemakkelijk hanteerbare manier te transporteren. Deze transportcilinders zijn onderworpen aan een 5-jaarlijkse herkeuring. Dit is een dienst die Belgoprocess voortaan kan aanbieden.
De installatie werd vergund door de bevoegde autoriteit (Bel-V) en is een referentie op het vlak van veiligheidsvoorzieningen.
De UF6-installatie vertegenwoordigt een investeringskost van 9 miljoen euro en verschaft werk aan een 15-tal medewerkers en kan 400 cilinders per jaar reinigen en herkeuren. Met deze installatie diversifieert en verbreedt Belgoprocess zijn activiteiten binnen de nucleaire sector en verankert zijn kennis in de Kempen.