Skip to main content

Persbericht

Belgoprocess schenkt 3000 euro aan V.Z.W. De Waaiburg

Naar jaarlijkse traditie schenkt Belgoprocess een bedrag aan een lokaal sociaal project. Dit jaar werd gekozen om v.z.w. De Waaiburg, een organisatie voor bijzondere jeugdbijstand, te steunen.

De v.z.w. De Waaiburg is erkend als een multifunctioneel centrum. De Waaiburg werkt reeds lang vanuit de visie dat elk gezin, elke jongere de zorg moet krijgen die hij/zij nodig heeft. In de praktijk wil dit zeggen dat jongeren en gezinnen die aan de Waaiburg toevertrouwd worden zorg op maat krijgen. Dit kan gaan van contextbegeleiding, individuele begeleiding, schoolvervangende dagbesteding, time out, residentiële opvang, enz. De v.z.w. De Waaiburg omvat drie residentiële afdelingen, een thuisbegeleidingsdienst en drie dagcentra, waaronder dagcentrum Jan Rap te Mol. De v.z.w. De Waaiburg werkt voornamelijk samen met gezinnen binnen het arrondissement Turnhout.

De helft van het bedrag dat geschonken wordt, is afkomstig van het personeel en Belgoprocess verdubbelde dit bedrag.

Het bedrag wordt overhandigd aan mevr. Simonne Daems, algemeen directeur van v.z.w. De Waaiburg en mevr. Ludwine Ooms, coördinator van dagcentrum Jan Rap te Mol.