Skip to main content

Persbericht

Belgoprocess krijgt uitvindingsoctrooi voor kantelbare oven

Op 8 mei 2012 ontving Belgoprocess een uitvindingsoctrooi of patent voor een kantelbare oven van de FOD Economie, Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Belgoprocess ontwierp de kantelbare oven voor het Kozloduy Nuclear Power Plant project in Bulgarije. Dit contract werd aan Belgoprocess en het Spaanse studiebureau Iberdrola toegekend voor het ontwerp en de constructie van een plasma verbrandingsinstallatie voor het verwerken van o.a. het historisch radioactief afval van de kerncentrale van Kozloduy.

Ten opzichte van bestaande plasma ovens biedt dit type een aantal vernieuwingen die ervoor zorgen dat de installatie betrouwbaarder wordt en minder onderhoud vergt: er zijn minder mechanisch bewegende onderdelen, er is geen bodem uitlaat waardoor risico’s voor verstoppingen vermeden worden, en de dichte kanteloven biedt een perfecte controle voor het gieten van slak.

Het octrooi, dat voor een duur van 20 jaar wordt verleend te rekenen van de indieningsdatum van 2 april 2010, is zeer belangrijk voor de verdere commercialisatie van onze knowhow, met name voor het bouwen van dergelijke thermische installaties of voor het verlenen van licenties aan toekomstige uitbaters. Tegelijkertijd geeft het Belgoprocess de nodige juridische middelen om zich te beschermen tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Parallel is de aanvraag van een patent erkenning overeenkomstig de internationale “Patent Cooperation Treaty” procedure lopende om zo ook op internationaal vlak gelijkaardige exclusieve rechten te laten gelden.

De kantelbare oven in het KNPP project

In het KNPP project wordt de kantelbare oven, die momenteel in fabricatie is, uitgerust met een plasma toorts zodat men een kantelbare plasma oven voor het vergassen/smelten van toxisch en/of radioactief materiaal bekomt. In de horizontale kantelas bevindt zich aan de ene zijde het hermetisch dicht voedingskanaal en aan de andere zijde het rookgasafvoersysteem. Het geheel wordt in onderdruk gehouden om gasontsnapping en besmetting naar buiten toe te vermijden.

Door een plasma vlam van ten minste 5000°C wordt het anorganisch materiaal (granulaten, ijzer, beton) gesmolten tot slak en het organisch afval vergast. Wanneer er voldoende vloeibare slak is wordt deze door het kantelen van de oven in het slakkenvat gegoten. De zijdelings-geplaatste uitgietopening en slakkenvat bevinden zich in een aangekoppelde confinering om besmettingen te voorkomen.

Na het kantelen blijft er een kleine hoeveelheid slak over in de oven. Dat vormt een thermisch vliegwiel voor het smelten van de volgende batch en beschermt de vuurvaste bekleding waardoor de levensduur van de bekleding verhoogt. De slak, vergelijkbaar met verglaasd afval, wordt geconditioneerd om tot een solied eindproduct te komen. De radioactief besmette rookgassen worden op dezelfde wijze gereinigd als de rookgasbehandeling installatie van de CILVA verbrandingsoven op Belgoprocess. Ten opzichte van klassieke nucleaire verbrandingsovens dient het nucleair afval veel minder omslachtige sorteringoperaties te ondergaan.