Skip to main content

Open dialoog

Belgoprocess voert een taak van maatschappelijk belang uit en is zich bewust van de impact van zijn activiteiten. Een open en transparante dialoog met de maatschappij waarvan Belgoprocess deel uitmaakt, is onmisbaar. Het verstrekken van correcte informatie via een brede waaier van publicaties sluit hierbij naadloos aan.

Indien u specifieke vragen heeft over Belgoprocess, willen wij die graag beantwoorden.