Skip to main content

Open communicatie

Open communicatie met de maatschappij is onmisbaar. Belgoprocess hecht daarom veel belang aan een juiste weergave van onze activiteiten en de gevolgen ervan voor de maatschappij. We bieden een ruime waaier aan informatiekanalen aan en zijn steeds bereid kritische vragen van het publiek te beantwoorden. Daarenboven stellen we ook onze deuren open voor een bezoek, en dit voor zowel een commercieel/technisch publiek als het brede publiek. Een open en transparant beleid acht Belgoprocess essentieel om een duurzaam beheer van onze basisactiviteiten te realiseren.