Skip to main content
 

Noodplanoefening

Op dit ogenblik neemt Belgoprocess deel aan een noodplanoefening.

Noodplanoefening

Op dit ogenblik, terwijl u deze pagina leest, neemt Belgoprocess deel aan een noodplanoefening.
Het intern noodplan van Belgoprocess werd opgestart en het noodhoofdkwartier van Belgoprocess coördineert de acties om alle beschikbare middelen maximaal in te zetten om de noodsituatie te beheersen.

Bij noodplanoefeningen is het mogelijk dat bedrijfssirenes worden getest, hulpdiensten aan- en afrijden, verkeer tijdelijk wordt omgeleid,…. Dit afhankelijk van de omvang van de noodplanoefening.

Waarom

deze oefening?

Noodplanoefeningen hebben als doel de procedures die zijn omschreven in nood- en interventieplannen in de praktijk te testen. Nadien volgt een evaluatie met het oog op eventuele verbeterpunten. Via noodplanoefeningen kunnen de nationale, provinciale en gemeentelijke noodplannen worden getest, evenals de interne noodplannen van de nucleaire bedrijven, waaronder Belgoprocess.

Testen om

beter te beschermen

Bij de activering van het nationale nucleaire en radiologische noodplan worden tal van actoren gemobiliseerd. Bij een oefening maken de nooddiensten en de betrokken diensten een praktische inschatting van de doeltreffendheid van de bestaande procedures en van hun samenwerking. Na afloop worden de geteste aspecten diepgaand geëvalueerd, om ze zo nodig aan te passen op basis van de verworven ervaring en van de getrokken lessen. Alle betrokken diensten blijven aldus waakzaam voor de permanente verbetering van de procedures die bij een reëel incident moeten worden toegepast om de bevolking te beschermen.

Wie neemt

aan de oefening deel?

Noodplanoefeningen kunnen intern door het bedrijf worden georganiseerd of op een hoger niveau, bijvoorbeeld door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Andere actoren kunnen zijn:

  • de federale dienst van de gouverneur van de Provincie Antwerpen;
  • de gemeenten, bv. Mol en/of Dessel;
  • de hulpdiensten;
  • het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en Bel V (controle-organisme);
  • het SCK (Studiecentrum voor Kernenergie) en Belgoprocess.

Wat is

het noodhoofdkwartier

van Belgoprocess?

Het noodhoofdkwartier van Belgoprocess zijn de lokalen op de site van Belgoprocess die uitgerust zijn met de nodige middelen en documentatie voor crisismanagement in noodsituaties

Wat is het

intern noodplan

van Belgoprocess?

Het intern noodplan van Belgoprocess (of kortweg: noodplan) is het plan waarin vast ligt hoe Belgoprocess als organisatie zich voorbereidt op noodsituaties en hoe noodsituaties worden aangepakt om terug naar een normale situatie te komen.
Het noodplan legt de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor noodsituaties vast. Het plan beschrijft wie welke taken en bevoegdheden heeft bij noodsituaties en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van noodsituaties worden op voorhand noodbestrijdingsplannen opgesteld. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten noodsituaties.