Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Hoeveelheden cesium in vrijgegeven materialen licht onderschat

By 13 februari 2023No Comments

Eind 2022 werd een fout ontdekt tijdens een controle van een meetinstallatie van Belgoprocess die onder andere wordt gebruikt bij vrijgavemetingen. Na een software-update in 2020 werd een foutieve achtergrondcorrectie toegepast, waardoor de meetresultaten van oktober 2020 tot oktober 2021 niet meer correct gerapporteerd werden en de hoeveelheden cesium (Cs-137) in de vrij te geven materialen licht onderschat werden. Bij een nieuwe analyse van de meetresultaten bleek dat er in die periode 7 vaten onterecht werden vrijgegeven, omdat hun cesiumactiviteit zich lichtjes boven de vrijgavelimiet bevond.

Dit incident had geen gevolgen voor de werknemers, het publiek of het milieu omdat het slechts om kleine hoeveelheden radioactief materiaal ging die foutief werden vrijgegeven. 

Het FANC deelt dit voorval in op het niveau 1 van de INES-schaal. INES 1 is het laagste niveau (anomalie) op de internationale gebeurtenissenschaal  van het IAEA.